Kategorie

Zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o Ochraně osobních údajů. 

Vaše osobní údaje střežíme a využíváme výhradně za účelem vyřízení Vaší objednávky a za účelem nabízení dalšího zboží z naší nabídky.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. Kdo je správce?

Bc.Lenka Sedláková

IČ 01103199

DIČ CZ7359105314

se sídlem Floriána Navrátila 578, 78372 Velký Týnec

fyzická osoba podnikající na základě vydaného živnostenského listu, který vydal Magistrát města Olomouce č.j.SMOL/140082/2012/OZIVN/Lin  která provozuje prodejnu a e-shop BioDoDomu.cz se zdravou výživou.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány správcem, který určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +420 724735076

E-mail: info@biododomu.cz

 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • * Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
 • * dle článku 13 GDPR je plněna informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • * umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracování osobních údajů, které jsou vámi svěřeny, a to z následujících důvodů (pro       

naplnění těchto účelů):

 • * Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).
 • * Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou nezbytně potřebné, aby bylo vyhověno zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • * Marketing - zasílání informačních zpráv (newsletterů)
  Vaše osobní údaje (jméno a e-mail), jsou využívány k zasílání obchodních sdělení. Jste-li zákazníkem BioDoDomu.cz, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť je předpoklad, že vás novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho přání nebo souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení.

Zasílání našich e-mailových newslettrů můžete kdykoli odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

          * Cookies

            Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat nebo využít anonymní režim prohlížeče webových stránek.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou ponechávány po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud v konkrétních případech nebylo neuvedenou jinak.

 

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Byla přijata technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací je využíváno služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • *Dopravce, který zajišťuje přepravu Vámi objednaného zboží z úchopu BioDoDomu.cz na Vámi zadanou adresu. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Telefon: 954 301 111

 

 • *Společnost Asseco Solutions  poskytující účetní a skladový systém

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B. 3771

 

         * analytické nástroje Google Analytics (poskytuje spol. Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) za účelem zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Žádné z údajů, které pomocí této služby alanyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete.

 

Je možné, že se v budoucnu budou využity další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru, budou na zpracovatele kladeny minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Předávání dat mimo Evropskou unii

Data jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@biododomu.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.  Ve lhůtě 30 dní vám bude poskynut přehled.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou zpracovávány vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami jsou vám zasílány, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho přání a souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

7. Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že všichni, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně